Jak reklamovat zboží? Snadno a k vaší spokojenosti

Čas od času se něco porouchá. Abyste tento nepříjemný zážitek co nejrychleji vymazali z paměti, pomohou vám reklamační technici. Jste pro ně nejdůležitější osoby na světě a udělají všechno pro to, abyste nakonec přeci jen byli šťastní, jako když jste se těšili na objednané zboží.


Reklamace v pár krocích vás nezdrží

Je to prosté. Stáhněte si reklamační formulář, vyplňte, pošlete zpět spolu s poškozeným zbožím a čekejte na vyřízení.

Aby proběhlo všechno v klidu, dodržujte následující zásady:

  1. Vyplňte reklamační protokol. Popište problém co nejdetailněji. Jestli vám nedělá potíž malovat, připojte pro lepší představu i nákres problému.
  2. Do protokolu zmiňte i číslo bankovního účtu. Když se s problematickým zbožím nebude dát nic dělat, vrátí se alespoň penízky zpět k vám.
  3. Vyplněný a vytisknutý protokol podepište.
  4. Protokol by se mohl od balíku zatoulat. Však tyto poštovní záhady určitě sami dobře znáte. Proto hoďte protokol přímo do balíku k poničenému zboží.
  5. Rychlejší vyřízení čekejte, pokud do balíku přihodíte ještě kopii daňového dokladu – faktury.


Zboží odesílejte na adresu : 

SportObchod.cz s.r.o., reklamační oddělení
PETR-CECH
Švehlova 1719/80
664 51 Šlapanice


Nezapomeňte zmínit problém s reklamovaným zbožím. Pokud nepřipojíte vysvětlení, nejspíš vám přijde balík zpět.

Oprávněnost reklamace posoudí výrobce, dovozce zboží nebo zbožíznalec a vydá písemné rozhodnutí. V případě oprávněné reklamace dostanete opravené zboží, zcela nový kus nebo vám vrátíme peníze. Jestliže bude reklamace oprávněná, máte zároveň nárok na úhradu nákladů spojených s reklamací v přiměřené výši.

Informace o výsledku reklamace dostanete do 30 dní od podání žádosti. Čekejte telefon, nebo e-mail.


Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Na zboží uplatníte záruku podle záručních podmínek a lhůt v záručním listu. Záruční lhůtu můžete využít minimálně 24 měsíců po doručení zboží. Pokud v termínu objevíte problém se zbožím, opravu nebo jiné řešení reklamace zajistí prodejce.


Minimální záruční lhůta

Ze zákona se můžete spolehnout na minimální záruční lhůtu 24 měsíců. Pokud na zboží platí delší záruka, najdete tuto informaci na faktuře nebo v záručním a dodacím listu.


Podmínky záruky

Prohlédněte si zboží okamžitě při převzetí. Pokud objevíte poškození, dopravce vyhotoví záznam a prodávající poskytne přiměřenou slevu z doručení nebo nahradí vadné zboží za nové. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží při přepravě nebudou úspěšné a neuznávají se.


Reklamace zboží

Při reklamaci zboží se řídíme příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Pokud problém nejde vyřešit, získáte stejný kus bez závady nebo vám vrátíme peníze. Pokud si to bude zboží žádat, o neodstranitelnosti vady může rozhodnout autorizované servisní středisko.

Vaše zboží je v rukou specializovaného reklamačního technika určeného prodejcem. V případě dotazů a problémů s reklamací pište e-mail na reklamace@sportobchod.cz.