Nadace Pohyb bez pomoci

Veškerý výtěžek z charitativních aukcí jde na dobročinné účely a pomáhá každodennímu provozu nadace Pohyb bez pomoci profesora Prof. PaeDr. Pavla Koláře, Ph.D.

Prostředky budou využity především pro vylepšení preventivní a léčebné zdravotní péče s důrazem na následnou rehabilitační péči pro pacienty s postižením hybnosti po operacích, úrazech, onemocněních páteře stejně jako pro pacienty s neurologickými chorobami. Z finančních výtěžků dražeb budou pořízeny medicínské přístroje, zdravotnický materiál a další pomůcky potřebné pro pacienty a chod nadace.